Ülevaatlikult turundusest

Turundus on ettevõtte üks tähtsamaid tegevusi ning tänapäeval on selleks erinevaid tasuta ja tasulisi viise ja meetodeid. Põhieesmärk on ju vastata kliendi ootustele, neid täita ja isegi ületada.

Kuidas siis ikkagi enda ettevõtte turundust juhtida? Kogemused ja teadmised tulevad muidugi kasuks, kuid võib õppida ka tegevuse käigus, vastavalt sinu ja klientide vajadustele. Tuleks mõelda ka sellele, et turundus on ettevõtte keskne äriprotsess ning hõlmab enda alla nii toote arendamist, hinnastamist, jaotuskanaleid ja reklaamitegevuse planeerimist ehk turundusmeemestiku loomise ja täideviimise protsessi. Seega ei tohiks keskenduda ainult näiteks reklaamtegevusele või hinnastamisele, vaid samaaegselt ka toote arendamisele, mis võimaldab kujundada just sellise toote, mida kliendid sinult ootavad ning seeläbi pöörduvad alati sinu juurde tagasi isegi siis, kui mõni aspekt toote juures ei olegi just see mida klient vajab. See võib pakkuda märkimisväärset konkurentsieelist.

Millest siis ikkagi alustada? Loomulikult erinevad turundustegevused ettevõtetes, olenedes tegevuvaldkonnast ja vajadustest. Alustama peaksid sellest, et teed turunduse strateegia ja eesmärgid endale ja enda töötajatele selgeks, et kogu meeskond töötaks ühise eesmärgi nimel koostatud ja strateegia kohaselt.

Mõned näited turunduseesmärkidest võivad olla:

 • hoida olemasolevaid kliente lojaalsetena,
 • olla turuliider,
 • pakkuda ainulaadset toodet erinevatel turgudel jne,

Nagu eelnevalt mainisime, siis see sõltub just sinu ettevõtte tegevusalast, kuid pikaajaliste kliendisuhete loomine, arendamine ja hoidmine on kindlasti tähtsad igale ettevõttele. See ju tagab jätkusuutlikkust ja pikaaegset turul püsimist.

Strateegia koosnebki just nendest tegevustest, mida võtad ette, et neid eesmärke täita. Selleks on kindlasti hea läbi käia järgnevad sammud:

 • tarbijavajaduste analüüs,
 • turu segmenteerimine,
 • turundusvõimaluste hindamine,
 • konkurentsianalüüs,
 • turundusstrateegia väljatöötamine.

Selleks, et mõista mida klient vajab on vaja teda tundma õppida ja mõista tema ostukäitumist. Need omakorda kujunevad mitmete tegurite mõjutusel:

 1. Vajadus ja motivatsioon. Tänapäeval on vajadus harva seotud ainult toote või teenuse funktsionaalse poolega - kliendile on vaja pakkuda ka lisaväärtust! Lisaks mõjutavad klientide valikuid ja otsuseid nende emotsioonid, mille mõistmine pakuks sulle hindamatut konkurentsieelist.
 2. Tunne oma turgu! Tunne enda konkurente ning analüüsi enda positsiooni turul ja miks just sinu ettevõte on parim või kuidas eristub massist.
 3. Raha paneb ratta käima! Vii kurssi end turu tarbija ostujõulisusega ehk tea, kui palju on sinu klient või potensiaalne klient üldse võimeline maksma ning vajadusel tee ümberkorraldusi hinnastuses.
 4. Miks inimesed eelistavad ühte või teist eluvaadet, reklaami, toodet või brändi, kuid samal ajal eelistavad teised inimesed hoopis midagi muud? Selleks oleks oluline teada enda sihtrühmasid ning kohaldada tooted nendele vastavalt. Kui kliendid sinu ettevõtet eelistavad ning saavutad pikaajalisi kliendisuhteid, võime rääkida kliendi lojaalsusest, rahulolust ja pühendumusest. Ära ei tohiks unustada ka kliendirahuolu! Üheks pühendumuse mõõdikuks on Conversion Model (Conversion optimeerimisest loe ja vaata videot siit ja siit), mille abil saad vastata mitmetele olulistele küsimustele, näiteks:
 • Kuidas enda brändi tulemuslikkust mõõta, hinnata konkurentsi maastikku ja jälgida tarbijate käitumist?
 • Milliste konkurentide ees on mul eeliseid ning milliste eest peaksin end kaitsma?
 • Kuidas turu käivitused ja barjäärid mõjutavad olulisemaid olukordasid?
 • Milline turundustegevus tõstab kõige efektiivsemalt kasumlikkust?
 1. Liikudes edasi jõuame klienditeekonnani, mille abil saad analüüsida tarbija otsustus- ja käitumisloogikaid ning saad võimaluse õppida neid mõjutama. Võimalusel soeta endale tööriistad, et näha millises faasis on klient jätnud toote ostmata, tellimata või jääb miskit arusaamatuks. Õppides nägema ja mõistma neid komistuskohti on sul võimalik viia sisse parendusi, mis omakorda võimaldavad tõsta kasumit.
 2. Kuna turg on pidevas muutustes ja arengus, lisaks on turul tihe konkurents ja alati tuleb juurde uusi tooteid ja võimalusi, mis võivad sinu kliendi lojaalsuse proovile panna. Selleks oleks tähtis, et hoiad end turul muutuvaga kursis, märkad õigeaegselt ohusignaale, hindad oma turundustegevusi ning jälgid kuidas konkurendid sinu ettevõtte tegevust mõjutavad.

Need kõik tegevused ja analüüsid aitavad sul turundusstrateegiat koostada. Selleks soovitame sul kindlasti koostada tegevuskava ning määrata viisid, kuidas turundust teostatakse ja kontrollitakse. Kontrolli käigus saad teada, millised strateegiad töötasid ja millised mitte ning seeläbi mõõta strateegia efektiivsust. Kontrolli käigus tuleks võtta arvesse ka seda, et kas kõik viidi ellu vastavalt planeeritule ning kas kõiki ressursse kasutati tõhusalt (nii inim- kui ka finantsresursse).

Siiski tuleb ju mõelda esialgu sellele, kuidas kliente enda juurde meelitada ning selleks anname mõned näpunäited:

 • tee ennast kliendi jaoks võimalikult lihtsalt leitavaks ning vali selleks just õiged kanalid;
 • turundussõnumis väljenda end võimalikult selgelt, püüdes tähelepanu ja eristades end konkurentidest;
 • loo võimalikult lihtne ja mitmekülgne ostuprotsess, näiteks milliste pangakanalite kaudu on toote või teenuse eest maksta või kas kliendil on võimalik saada arvet paberil, e-arvena või e-postile ning tee seda just nii nagu klient soovib;

Milliseid kanaleid on üldse olemas, et end reklaamida ning millist peaksid just sina kasutama?

Turunduskanaleid on väga palju ning kindlasti sõltub nende kasutamise vajadus sinu ettevõtte suurusest, tegevusalast ning ressurssidest.

Üheks suureks muutuseks tänapäeval on internet, mis on kujunenud võimsaks turunduskanaliks, sest on suhteliselt odav, võimaldab sihtklientide selekteerimist, on kergesti mõõdetav ja kiiresti muudetav ning hoiab kokku hulgaliselt väärtuslikku aega. Väikeettevõtetele on internet üheks olulisimaks turunduskanaliks, hõlmates enda alla nii sotsiaalmeedia (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter, Youtube, Printerest jne) kui ka ettevõtte enda veebilehekülje, mis peaks olema võimalikult arusaadav ja kiiresti leitav. Lisaks sellele toimivad turunduskanalitena ka avaliku ruumi ja ürituste reklaamid, näiteks plakatite ja flaierite näol ning ka traditsiooniline meedia - ajalehed, kataloogid, raadio ja televisioon.

Millist kanalit valida? Enne kanali valikut tuleks kindlasti koostada turundusplaan, mis aitab sind hiljem kontrolli teostamisel. Kujutame ette, et reklaamime end televisiooni kaudu ning lisame ka Facebooki enda ettevõtet tutvustava reklaami. Teatud aja möödudes tekib üsna hea võrdlust nende erinevate kanalite efektiivsuse suhtes. Interneti kaudu on võimalik lisada enda veebilehe aadress või teatud link ning koguda andmeid, kui palju kliente on just selle lingi kaudu sinu ettevõtte koduleheküljele “maandunud”. See võimaldab üpris täpselt hinnata reklaami efektiivsust. Teisalt ei saa välja jätta ka traditsioonilist turundust, nagu siinkohal näitena televisioon, kuid selle tulemuslikkust on veidi raskem hinnata, sest kliendid helistavad või tulevad sinu koduleheküljele, kuid see mille kaudu või kuskohast nad sinu ettevõttest kuulsid jääb arusaamatuks. Siiskohal võib näiteks jälgida käivet, ostude hulka, registreerunute arvu ning võrrelda seda ajaga kui reklaami veel televisioonis ei näidatud.

Turundusmaailm on keeruline ning selleks, et ettevõtte jätkusuutlikkust tagada, peaksid olema muutustega alati kursis. Selleks, et infotulv sind pikali ei lükkaks, oleks esialgu kindlasti hea mõte koostada turundusplaan, see hoiab su tegevused fookuses. Ära pelga ka palgata või rentida turundusspetsialisti, kes aitab sind õigele teele suunata ning sealt edasi saad juba ise ettevõtet edasi viia.

Kui sul tekkis antud artikli teemal lisaküsimusi, siis võta meiega julgelt ühendust!

Kontaktandmed

Keilaniementie 1
02150 ESPOO
SOOME
info@isolta.ee

Isolta on osa Accountor Groupi FMS-tarkvara ärist.

Klienditeenindus

+372 660 0380
info@isolta.ee
E-N: 9-15, R: 9-14

Abimaterjalid