Müügireskontro – parimad näpunäited, et ettevõtte kontole raha saada

Müügireskontro mõjutab ettevõtte majandust üsna laialdaselt. Selles artiklist räägib Antero, finantsjuhtimise asjatundja vaatevinklist, kogemustest müügireskontroga ja sellega seonduvatest toimingutest. Püüame anda selge ülevaate müügireskontrost ja selle mõjudest ettevõtte majandustegevusele.

Anterole on kogunenud kogemusi mitmest erinevast finantsjuhtimise tarkvarast. Ta on kasutanud enda töös nii suurematele kui ka väiksematele ettevõtetele mõelnud müügireskontrosid ning kogunud kogemusi alates kliendist raamatupidajani.

Mis on müügireskontro?

Müügireskontro on osa müügiarvete tervikust, mis algab alati müügiarve saatmisest ja lõpeb siis, kui makse on arvele kohaldatud ja need maksemärked on raamatupidamisse viidud. Müügireskontro on seega osa ettevõtte raamatupidamisest.

Lihtsustatult võime rääkida ka loetelust, mis koosneb müügiarvetest. Sellisena näeb seda tavaliselt kasutaja, kelleks võib olla näiteks ettevõtja või ettevõtte reskontrot teostav isik. Müügireskontro abil on võimalik jälgida ja juhtida muuhulgas müügi, nõuete, tasumata ja maksetähtaja ületanud arvete arengut. See tähendab ettevõtte sisest müügiaruannete jälgimist ja raporteerimist, raportite saatmist raamatupidamisse ja klientidele meeldetuletusarvete saatmine ning võlgade tasumise nõudmist.

Miks on müügireskontro mõistmine tähtis?

Müügiarvete saatmine on üks ettevõtte kriitilisemaid protsesse ja see mõjutab ettevõtte maksevõimelisust ja seeläbi tervet ettevõtte tegevust. Töötav müügireskontro kiirendab nõuete laekumist ning seeläbi võimaldab vähendada krediidivõlgade hulka.

Lisaks on see osa ettevõtte klienditeenindusest. Kui müügireskontro eest on hästi hoolt kantud, mõjutab see positiivselt ka kliendikogemust. Müügireskontro mõjutab mitmel viisil ka ettevõtte tegevust, moodustades tähtsa osa ettevõtte fiantsidest ja raamatupidamisest.

Kuidas müügireskontro töötab?

Arve saatmisjärgsed toimingud, nagu näiteks maksete kohaldamine ja raamatupidamisse viimine aga ka meeldetuletusarved, oleks vajalik võimalikult täpselt määratleda ning vältida liigseid manuaalseid toiminguid. Tähtis on, et võimalike vigade arv oleks minimaalne, seega mida rohkem on automatiseeritud tegevusi, seda parem peaks olema järelvalve. Hea protsess vähendab finantsjuhtimise kulutusi, sest vajadus töökäte järele väheneb.

Saadetud arved moodustavad aruanded müügireskontrosse ja raamatupidamisse. Arved on müük ja ettevõtte käive raamatupidamises. Kui arve on tasutud, eemaldub nõue müügireskontro nõuete hulgast. Makse vähendab seega nõuete hulka ja kasvatab ettevõtte varasid. Teise võimalusena võib nõude eemaldada nõuete hulgast kreeditarve abil või arve krediidivõlaks märkimisel. Müügireskontra abil näed ka käibemaksu hulka ja see aitab ettevõttel järgida seaduse poolt määratud kohustusi raamatupidamises.

Milline on hea müügireskontro(süsteem)?

Eelpool mainitud toimingutele lisaks on oluline, et müügireskontro oleks kasutussõbralik. Kas seda on võimalik kasutada mitmest erinevast seadmest? Erinevatest asukohtadest? Kas on olemas integratsioon raamatupidamisprogrammiga ning kas olemas olevaid andmeid on võimalik kasutada? Tervik töötab kõige paremini siis kui müügiarvet saab kasutada põhjana järgnevates faasidele ning andmeid ei ole vaja enam manuaalselt töödelda.

Makselaekumised

Saadetud arve eesmärk on saada kliendilt makse müüdud teenuse või toote eest. Pangaarvele laekunud maksed tuleb viia kokku müügireskontros olevate tasumata arvetega. Heal juhul automaatselt, näiteks viitenumbri abil.

Märgi arved tasutuks või osaliselt tasutuks

Meeldetuletusarve

Kui müügiarve ei ole arvele märgitud maksetähtajaks tasutud oleks vajalik sobiva aja möödudes sellest klienti teavitada. Üldiselt saadetakse meeldetuletus siis kui maksetähtajast on möödudnnud paar päeva kuni nädal.

Meeldetuletusarve võib sisaldada meeldetuletuskulu ja/ või viivst. Meeldetuletuskulude lisamine on põhjendatud, sest meeldetuletuse saatmine tekitab selle saatjale lisatööd. Ka klient ei ole sellisel juhul kokkuleppest kinni pidanud. Hullemal juhul võib see ettevõtte maksevalmidust negatiivselt mõjutada. Seetõttu on oluline luua läbimõeldud protsess maksetähtaja ületanud arvete käsitlemiseks.

Näide meeldetuletusarvele lisatavast meeldetuletustekstist:

Hea klient! Meie pangakonto kohaselt on Teie arve 123456 maksetähtaeg möödunud. Palume Teil arve kiiremas korras tasuda, kasutades arvele märgitud viitenumbrit. Kui Teil tekib küsimusi arvete või Isolta teenuse kohta, võtke meiega kindlasti ühendust. Aitame Teid hea meelega!

Inkasso

Meeldetuletusarvest järgmine samm on inkasso. Üldjuhul on hea mõte see teenus eraldi sisse osta ja teha koostööd hea inkassofirmaga. Hea inkassofirma järgib seadusandlust ja omab häid protsesse nõuete saamiseks. Üldjuhul pakuvad inkassofirmad enda teenuseid soodsamalt kui need oleksid siis, kui ettevõtja sellega ise tegeleks. Inkassofirma teenust kasutades jääb ettevõtjal aega ettevõtte kasvatamiseks.

Inkassofirmalt saadud arve ja telefonikõne on üldjuhul tõhusamad kui ettevõtja poolt saadetud meeldetuletusarve. Inkasso mõjutab kliendikogemust isegi siis kui sellega tegeleb väline teenusepakkuja. Seetõttu on oluline selgelt kokku leppida inkassoteenuse pakkujaga kõik nõuete sissenõudmise erinevad sammud ja protsessid. Kuidas seda teostatakse (milliste viisakate meetoditega)? Kui suured on kulud kliendile ja ettevõtjale? Millisel hetkel võlgade sissenõudmise protsess peatatakse ja krediidivõlaks märgitakse?

Müügireskontro on tähtis osa ettevõtte finantsjuhtimisest. Seepärast on oluline selle teostamiseks valida säästlik ja toimiv süsteem, mida arendatakse ka tulevikus.

Kui pead käesolevat artiklit kasulikuks lugemiseks, siis võid jagada seda ka teistele kes sellest huvitatud võiksid olla!