Isolta kultuur

Meil, Isoltas, on kõik võrdväärsed. Kõigile Isolta töötajatele, praktikandist tegevjuhini, antakse vastutus, mida on võimalik vabalt ellu viia. Meie töö toetub neljale sambale: vabadusvastutusmentorlus ja visioon.

Vabadus

Usume, et kui inimene saab ise valida endale sobiva töötamisviisi, on ta motiveeritud, pühendunud ja tema tõeline potentsiaal tuleb esile. Iga inimene on erinev ja olles koos erinevad, sünnib loovus, innovatsioon ja inspireeriv keskkond.

Vabadus ei ole ainult inimlikkuse seisukohalt tähtis, vaid see on ka Isolta ettevõtte nurgakivi. Kui klienditeenindaja on vaba, saab ta kasutada enda loovust, et pakkuda võimalikult parimat klienditeenindust. Kui tarkvaraarendajad on vabad, loovad nad tarkvarasid, mida tahavad ka ise kasutada ja teistele soovitada.

Vastutus

Väldime ettevõttes hierarhiat ja väljaspoolt kehtestatud norme. Igaühel on siiski üks või mitu vastutusala. Vastustusala peab tuginema töötaja enda tugevustele ja eesmärkidele.

Vastutust määratleme nii, et see toodab aja jooksul väärtuslikke oskusi ka töötajale endale. Oskused peavad olema väärtuslikud olenemata olukorrast ja isegi töökohast. Kannustame olema edukas inimesena, mitte ainult töötajana.

Mentorlus

Me arendame enda oskusi ja jagame neid eelkõige mentorluse abil. Me ei anna käske, vaid anname võimaluse ise õppida ja eesmärkideni jõuda.

Iga Isolta töötaja on nii mentor kui ka juhendatav. Oleme siis samaaegselt juhid ja õpipoisid/tüdrukud. Me ei saa kunagi valmis – teisalt soovime tõusta tippu ja selleks on meil kõigil alati teineteisele midagi anda.

Visioon

Isolta eesmärgiks on aidata nii väikeettevõtteid ja ka nende raamatupidajaid. Tahame, et ettevõtte ja raamatupidamise haldus sujuks lihtsalt ja vaevavabalt. Hea teenindusega ja toimiva töövahendiga säästab nii aega kui ka raha.

Visioon ühendab Isolta põhiväärtused – vastutus, vabadus ja mentorlus. Selle tulemusena sünnib tugev ja loov töökeskkond, millel on ühine eesmärk: teha klientide elu lihtsamaks ja ettevõte paremini hallatavaks. Teenus ei ole kunagi valmis, visioon täiuslikust teenusest täieneb klientide soove kuulates.